Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

dziubs
0856 0ca2 500
Reposted fromrol rol viatupfen tupfen
dziubs
5845 8d4b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatupfen tupfen

May 01 2015

dziubs
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty

April 22 2015

dziubs

Mężczyzna dobrze ubrany, musi dobrze rozbierać

 

Reposted fromnewnightmare newnightmare viatupfen tupfen
dziubs
3858 f78d
Reposted fromchorapotwora chorapotwora viatupfen tupfen
dziubs
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatupfen tupfen

April 07 2015

dziubs
jeśli ktoś się nie odzywa to zwyczajnie ma Cię w dupie.
— muszę przyjąć to do wiadomości.
Reposted frombadgal badgal viaComplicated92 Complicated92
dziubs
a w kwietniu wszystko się uda... 
dziubs
Kłopot w tym, że kiedy człowiekowi na czymś za bardzo zależy, to wszystko czuje dwa razy mocniej.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatupfen tupfen
dziubs
O trzeciej w nocy jest zawsze za wcześnie lub za późno na cokolwiek, co zechcesz robić.
— Jean-Paul Sartre
dziubs
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię
— Maria Peszek
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
dziubs
7449 9ecc
Reposted frommastema mastema viatupfen tupfen
dziubs
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatupfen tupfen
dziubs
‎- kim chcesz zostać, gdy dorośniesz ? 
- jego żoną .
Reposted fromGeniusz Geniusz viatupfen tupfen
dziubs
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viatupfen tupfen
dziubs
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska w książce: "Kalendarzyk niemałżeński"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatupfen tupfen

February 27 2015

dziubs
9769 2c1a
Reposted fromwogniu wogniu viatupfen tupfen

February 12 2015

dziubs

January 28 2015

dziubs
(...) Bo jesteś kobietą wartą wszystkich zachodów słońca.
— 20.01.2015
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viacytaty cytaty
dziubs
6540 12ce
Reposted frommathema mathema viatupfen tupfen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl